Jest niewidoczny w kostce brukowej zachowując wysoką hydraulikę, trwałość i estetykę.
Szybki przepływ wody, wysoka zdolność do samooczyszczania.
System kanałów z nowym przekrojem V , większa prędkość wody w korycie zapewnia samoczyszczenie.
System o specjalnej wysokości budowlanej 7,5 cm. Prosty w doborze – w skład systemu wchodzą jedynie cztery elementy
Nienasiąkliwy - odporny na wszelkie substancje stosowane do odmrażania nawierzchni beton polimerowy (polimerbeton), z