Nienasiąkliwy - odporny na wszelkie substancje stosowane do odmrażania nawierzchni beton polimerowy (polimerbeton), z
System odwodnienia standardowego torowiska dwutorowego składa się z dwóch kanałów międzyszynowych, z jednego kana
Profil V kanału pozwala na osiąganie efektu samoczyszczenia już przy niewielkich zlewniach (wąskie i krótkie odcink
Kompleksowy system wyposażenia obiektów lekkoatletycznych - tak odwodnień liniowych bieżni, jak i elementów do budo
Trzypunktowe zapięcia na stykach koryt, niewielki ciężar oraz możliwość docinania elementów przy zastosowaniu pod
Ośmiomilimetrowa (dla PD100V) lub piętnastomilimetrowa (dla PD200V) szczelina wlotowa rusztu pozwala na zastosowanie t
Kompleksowy system akcesoriów do montażu w parkingach wielopoziomowych takich jak przejścia przez strop ze stali nier
Systemy ACO Qmax® 900 i ACO Qmax® 600 zaprojektowano z myślą o dużych zlewniach. Zaspokajają one zapotrzebowanie n
Separatory z wkładem koalescencyjnym przeznaczone są do usuwania substancji ropopochodnych (oleje mineralne, benzyny,
Mocowanie na rygiel przesuwny wzdłużny Powerlock® – system bezśrubowego mocowania rusztów, który umożliwia otwa
ACO Drain® Monoblock RD Zalety systemu Struktura boczna kanału (kieszenie kotwiące) oraz w pełni lita konstrukcja
ACO Q-Brake Vortex jest pionowym wirowym regulatorem przepływu służącym do regulacji przepływu wody opadowej.