System odwodnienia standardowego torowiska dwutorowego składa się z dwóch kanałów międzyszynowych, z jednego kana
Ośmiomilimetrowa (dla PD100V) lub piętnastomilimetrowa (dla PD200V) szczelina wlotowa rusztu pozwala na zastosowanie t
Najbardziej wszechstronny system odwodnień liniowych, dający wiele możliwości jego zastosowania