Profil V kanału pozwala na osiąganie efektu samoczyszczenia już przy niewielkich zlewniach (wąskie i krótkie odcink
Ośmiomilimetrowa (dla PD100V) lub piętnastomilimetrowa (dla PD200V) szczelina wlotowa rusztu pozwala na zastosowanie t
Najbardziej wszechstronny system odwodnień liniowych, dający wiele możliwości jego zastosowania