ACO KerbDrain

ACO KerbDrain

Zalety systemu
ACO KerbDrain® jest jednoczęściowym krawężnikiem z polimerbetonu spełniającym także rolę kanału odwodnieniowego.
Monolityczna budowa uniemożliwia klawiszowanie i kradzież rusztu.
Struktura boczna kanału (kieszenie kotwiące) oraz w pełni lita konstrukcja pozwala na łatwy i szybki montaż.
System można doszczelnić specjalnymi masami w celu zachowania pełnej szczelności jeśli jest ona wymagana.

Typowe zastosowania

rejony ścieków przykrawężnikowych,
miejsca ruchu pieszego,
odwodnienia – wzdłuż krawędzi jezdni, skrzyżowań, rond i zatok autobusowych. ulic,
dziedzińce szkolne,
parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych