ACO Gala

ACO Gala

 

 

Zalety systemu

 • Nienasiąkliwy – odporny na wszelkie substancje stosowane do odmrażania nawierzchni beton polimerowy (polimerbeton), z którego wykonane są korytka odwodnień liniowych. Jest w pełni mrozoodporny.
 • Możliwość zastosowania kanałów z wyprofilowanym spadkiem dna 0,5% (np. gdy wymagane jest aby niebezpieczne substancje odpłynęły do odbiornika).

Typowe zastosowania

 • rejony ścieków przykrawężnikowych ulic,
 • tereny rekreacyjne,
 • dziedzińce szkolne,
 • perony,
 • parkingi dla samochodów osobowych,
 • odwodnienia wzdłuż krawędzi jezdni,
 • zespoły boisk, korty tenisowe,
 • obszary przydomowe,
 • drogi dla rowerów i chodniki,
 • miejsca ruchu pieszego,
 • myjnie.