ACO Q-Brake Vortex

ACO Q-Brake Vortex

Schemat typowego systemu kontroli wody opadowej.

 

schemat qbrake

 
Wirowy regulator przepływu

ACO Q-Brake Vortex jest pionowym wirowym regulatorem przepływu służącym do regulacji przepływu wody opadowej, zanim zostanie ona uwolniona do cieków wodnych lub sieci kanałów ściekowych. W porównaniu do bardziej konwencjonalnych metod, np. kryz dławiących, regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex jest mniej podatny na niedrożność (zapchanie) oraz umożliwia większe przepływy przy niższym ciśnieniu słupa wody, ponieważ jego konstrukcja umożliwia zainstalowanie przewężenia na wylocie o przekroju 4 do 6 razy mniejszym.

Czym jest regulator przepływu ACO?

Działanie wirowego regulatora przepływu jest oparte o zasadę mechaniki płynu o wymuszonym wirze, który umożliwia regulację przepływu bez zastosowania części ruchomych.

Regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex wykorzystuje ciśnienie słupa wody powyżej punktu zrzutu w celu
wytworzenia „wiru” wewnątrz struktury urządzenia.
Integralną częścią regulatora przepływu ACO Q-Brake Vortex jest klapa na obejściu, która może zostać otwarta w przypadku niedrożności, by można było osuszyć urządzenie. Linka ze stali nierdzewnej przymocowana do tej klapy poprowadzona jest do poziomu pokrywy i zapewnia kontrolę urządzenia.
Gdy poziom wody w studzience obniży się, urządzenie może zostać oczyszczone.

Każdy regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex, wyprodukowany jest ze stali nierdzewnej klasy AISI 304 i skonfigurowany indywidualnie tak, by spełniać konkretne kryteria dotyczące wydajności. Wszystkie łączenia są spawane spoiną ciągłą o maksymalnej wytrzymałości.
Dlaczego warto wybrać regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex?

Mechanizm zastosowany w regulatorze przepływu ACO Q-Brake Vortex zapewnia doskonałą wydajność hydrauliczną w porównaniu z tradycyjnymi systemami kontroli przepływu. Porównanie obu
typów systemów można znaleźć na stronie 5. Regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex umożliwia większe przepływy przy niższym ciśnieniu słupa wody, redukując wymagania dotyczące pojemności zbiornika oraz obniżając koszty.

Regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex ma otwory o większym prześwicie niż w przypadku tradycyjnych metod kontroli przepływu, co sprawia, że system jest bardziej odporny na niedrożność. Brak jakichkolwiek części zmniejsza wymagania konserwacyjne.

Opatentowany system klapy na obejściu i spustu awaryjnego umożliwia zdalny dostęp do regulatora ACO Q-Brake Vortex z powierzchni, dzięki czemu można niezależnie osuszyć górną część systemu z całkowitym pominięciem dopływu.

System spustu awaryjnego wykonuje się przez pociągnięcie stalowej linki przymocowanej do klapy na obejściu. System obejściowy zamyka się automatycznie po zwolnieniu linki.

W przypadku korzystania z innych produktów ACO, regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex może uzupełnić w pełni zintegrowany system kontroli wody opadowej.

Regulator ACO Q-Brake Vortex jest produkowany w Wielkiej Brytanii i został niezależnie przetestowany w warunkach laboratoryjnych pod kątem stopnia przepływu.

Typowe zastosowania

Regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex jest tak zaprojektowany, że możliwe jest stosowanie go w wielu różnych rozwiązaniach, o różnych zastosowaniach, jak:

obiekty komercyjne i handlowe,
mała architektura,
publiczne i prywatne parkingi,

inwestycje mieszkaniowe,
obszary dystrybucyjne,
strefy przemysłowe.
zastosowania qbrake
zastosowania qbrake
zastosowania qbrake
Zalety produktu
Kontroluje przepływ wody do cieków wodnych lub sieci kanałów ściekowych,
zapewnia przewidywalną wydajność kontrolną,
uruchamia się automatycznie,

minimalizuje ryzyko niedrożności,
zmniejsza potrzebę konserwacji,
eliminuje bezpośredni dostęp człowieka,
prosty montaż,

pasuje do wielu rodzajów studzienek,
trwały oraz odporny na korozję,
dostosowywany indywidualnie do konkretnych potrzeb wydajności.

Schemat regulatora przepływu Q-Brake Vortex
schemat q-brake vortex

Specyfikacja i projektowanie regulatora przepływu ACO Q-Brake Vortex

Każdy regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex, wyprodukowany jest ze stali nierdzewnej klasy AISI 304, wszystkie części są zespawane zgodnie z normą BS 4872 i jest skonfigurowany indywidualnie tak, by spełniać konkretne kryteria dotyczące wydajności. Nasi inżynierowie stosują standardowe w branży oprogramowanie do projektowania odwodnień i projektowe obliczenia hydrauliczne, aby sprawdzić, czy system jest dostosowany do wymagań projektowych.

Aby można było sprawnie przeprowadzić ten proces i dostarczyć właściwe wersje produktu, należy podać pracownikom, ACO następujące informacje:
przewidywany przepływ – maksymalny zrzut wody [l/s],
zaprojektowany słup wody – światło rury wylotowej do najwyższego poziomu wody [m],
średnica rury wylotowej [mm],
rodzaj i wielkość studzienki wylotowej.
Ukończony produkt
Na podstawie tych informacji będziemy mogli określić rozmiar i konstrukcję regulatora przepływu ACO Q-Brake Vortex, aby spełniał założenia projektowe.

ACO dostarczy:
tabelę i wykres słupa wody,
i nstrukcję montażu regulatora przepływu ACO Q-Brake Vortex,
informacje dotyczące rozmiarów studzienek
Wyposażenie dodatkowe do montażu regulatora przepływu ACO Q-Brake Vortex

Regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex może zostać wyposażony w różne rodzaje mocowania, w zależności od rodzaju studni − prostokątnych lub okrągłych.

Na etapie projektowania, trzeba określić typ studni, która będzie zastosowana w układzie, aby właściwie dopasować regulator przepływu ACO Q-Brake Vortex.