ACO Qmax® – Unikatowy system odwadniający

ACO Qmax® – Unikatowy system odwadniający

Systemy ACO Qmax® 900 i ACO Qmax® 600 zaprojektowano z myślą o dużych zlewniach. Zaspokajają one zapotrzebowanie na ekonomiczną i wysoko wydajną instalację odwadniającą. Stosuje się je w szerokim zakresie klas obciążeń, szczególnie w przypadku zrównoważonych instalacji odwadniających (SuDS – Sustainable Drainage Systems).

Konwencjonalne odwodnienia punktowe czy nawet liniowe nie wystarczają w przypadku dużych powierzchni, takich jak centra dystrybucyjne, nawierzchnie lotnisk, autostrad i parkingów. Nie obniżają także w widoczny sposób kosztów całej instalacji.

System ACO Qmax® zaprojektowano do pracy z wysoką wydajnością hydrauliczną. Elementy systemu wykonano z twardego, chemicznie odpornego polietylenu o średniej gęstości (MDPE), lekkiego i łatwego w obsłudze oraz szybkiego w montażu.

System ACO Qmax® dostępny jest obecnie w dwóch wielkościach. Kanał ACO Qmax® 600 jest w stanie przejąć przepływy rzędu 100 l/s, nawet w przypadku instalacji kanału w poziomie (w zależności od długości koryta itp.). Natomiast poziomy kanał ACO Qmax® 900 może przejąć przepływy rzędu 300 l/s, a znacznie więcej przy zastosowaniu instalacji ze spadkiem dna.

W systemie ACO Qmax® znajdują się akcesoria, zapewniające prostą i wygodną integrację ze standardowymi produktami budowlanymi.

Zalety systemu

  • duża pojemność magazynowania zapewniająca skuteczne zatrzymanie wody burzowej,
  • kontrolowany odpływ do sieci kanalizacyjnej lub cieku wodnego (regulator przepływu),
  • znajduje zastosowanie do nawierzchni asfaltowych, z kostki i betonowych,
  • opcjonalne kompletne uszczelnienie koryta zapobiegające napływowi wody do kanału oraz wyciekom do wód gruntowych,
  • odporna na korozję szczelina wlotowa kanału ze stali ocynkowanej zanurzeniowo, wykonana zgodnie z EN ISO 1461:1999,
  • owalny kanał dostarczany jest wraz z krawędziami szczeliny wlotowej lub z bezpiecznym rusztem ze stali ocynkowanej (Heel safe),
  • wysokoobciążalne zakotwienia w betonie, długości 150 mm, rozmieszczone co 500 mm gwarantują całkowite zabezpieczenie krawędzi szczeliny wylotowej.
Połączenie kanału z rurociągami jest ułatwione poprzez specjalny kanał z bocznymi wlotami
Poziom wody w systemie Qmax® podnosi się wraz ze wzrostem intensywności opadu
Szczelne połączenie pomiędzy przylegającymi kanałami