ACO SlotDrain

ACO SlotDrain

 

sdrain-schemat[1]

 

Zalety systemu

 • Profil V kanału pozwala na osiąganie efektu samoczyszczenia już przy niewielkich zlewniach (wąskie i krótkie odcinki odwodnienia liniowego).
 • Możliwość zastosowania kanałów z wyprofilowanym spadkiem dna 0,5% (np. gdy wymagane jest, aby niebezpieczne substancje odpłynęły do odbiornika).
 • Wąska szczelina wlotowa estetycznie wkomponowuje się w strukturę nawierzchni.
 • System V 100 i V 150 można doszczelnić specjalnymi masami w celu zachowania pełnej szczelności jeśli jest ona wymagana.

Typowe zastosowania

 • reprezentacyjne place
 • ciągi komunikacyjne,
 • dziedzińce szkolne,
 • perony,
 • parkingi dla samochodów osobowych,
 • drogi dla rowerów i chodniki,
 • obszary przydomowe,
 • powierzchnie wyłożone kostką brukową,
 • płyty nawierzchniowe.