Separatory ropopochodnych z wkładem lamelowym

Osadniki do separatorów

Separatory ropopochodnych z wkładem lamelowym
Przeznaczone są do oddzielania związków ropopochodnych określonych w normie PN-EN 858 (oleje
mineralne, benzyny, lekkie smary itp.) zawartych w ściekach płynących w systemie kanalizacji deszczowej oraz zawiesiny ogólnej. Separatory tego typu oparte są na technologii wielostrumieniowej.

ACO oferuje szereg separatorów substancji ropopochodnych wykonanych na zbiornikach żelbetowych, tworzywowych lub żeliwnych zaprojektowanych w taki sposób, by spełniały wymagania danego projektu.
Zasada działania

Separatory substancji ropopochodnych firmy ACO są urządzeniami przepływowymi do zabudowy w gruncie.

W celu zagwarantowania wymaganego przepisami stopnia oczyszczenia ścieków z substancji olejowych (poniżej 15 mg/l na wylocie) należy każdy separator poprzedzić odpowiedniej pojemności osadnikiem, w którym następuje sedymentacja (wytrącenie) zawiesiny mineralnej (piasek, żwir, muł, popioły itp.). Może on być niezależnym urządzeniem zainstalowanym przed separatorem (L, L-BYPASS-W, L-BYPASS-Z) lub zintegrowany z separatorem (L-CS-BYPASS-W, L-CS-BYPASS-Z).

Oczyszczanie ścieków z substancji olejowych następuje w części separacyjnej, gdzie zachodzą zjawiska flotacji, koalescencji i sedymentacji. Ścieki przepływają przez szafę filtracyjną wyposażoną w wielostrumieniowy wkład lamelowy.
Między specjalnymi płytami tego wkładu cząsteczki substancji olejowych wytrącają się, a następnie swobodne unoszą się ku górze tworząc na powierzchni film olejowy.
Oczyszczone z substancji olejowych ścieki wypływają z separatora przez zasyfonowany odpływ.
bypass zewnętrzny aco
Filtracyjna szafa lamelowa wyposażona została w specjalną perforowaną przegrodę, która zapobiega ewentualnemu zjawisku zassania wyflotowanych substancji olejowych do odpływu. Uniemożliwia tym samym skażenie kanalizacji lub wód odbiornika naturalnego.

Firma ACO jako pierwsza wprowadziła na rynek separatory zintegrowane z zewnętrznym lub wewnętrznym obejściem hydraulicznym (BYPASS). W urządzeniach ACO po przekroczeniu przepływu nominalnego następuje rozdział strumienia ścieków realizowany przez specjalną przegrodę. Odpowiednie kanały odpływowe kierują ścieki o przepływie nominalnym do komory separatora, gdzie zostaną oczyszczone z cząstek oleju. Natomiast ścieki o przepływie maksymalnym kierowane są do obejścia hydraulicznego, przez który płyną bezpośrednio do kanalizacji deszczowej. Jest to zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. oraz normą PN-EN 858.

Separatory muszą być zasilane dopływem grawitacyjnym (warunek niezbędny). W przypadku konieczności podniesienia poziomu ścieków należy zastosować przepompownie, ale dopiero za separatorem. Nigdy przed nim.

Zalety
sprawdzona sprawność i wydajność potwierdzona w badaniach laboratoryjnych LGA oraz Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie
optymalne rozwiązania techniczne (np. z/bez zintegrowanego osadnika; z/bez bypassa)
prosta i zwarta konstrukcja

możliwość podłączenia urządzenia do poboru próbek
możliwość zastosowania urządzenia alarmowego SECURAT®
żelbetowe zbiorniki monolityczne(C35/45) pokryte od środka warstwą ochronną, gwarantują długoletnią trwałość oraz szczelność

przepływy 10 – 1 500 l/s
filtr lamelowy
możliwość regulacji głębokości posadowienia przez zastosowanie odpowiednich nadstawek betonowych (wersja do nadbudowy)
klasa obciążenia w standardzie D 400