ACO Separatory Tłuszczy – przewidziane do montażu w pomieszczeniach.

Do pobrania: