ACO Separatory Tłuszczy – przewidziane do montażu w pomieszczeniach.
ACO Top – gazoszczelne i wodoszczelne pokrywy dostępowe do budynków, sprawdzające się w każdym rodzaju wykończen
Jedyny na rynku kompletny system rur kielichowych wykonanych ze stali nierdzewnej.
ACO Kanały Modular – system kanałów standardowych, z oddolnym połączeniem skręcanym, zapewniającym 100% szczeln
Czy posadzkę możemy traktować jako „brudną”? Czy ważne są tylko przestrzenie robocze obróbki żywności?
ACO ShowerDrain C – to unikalne rozwiązanie prysznicowe, o niespotykanej dotychczas jakości oraz cechach użytkowych