Kompleksowy system wyposażenia obiektów lekkoatletycznych - tak odwodnień liniowych bieżni, jak i elementów do budo
Trzypunktowe zapięcia na stykach koryt, niewielki ciężar oraz możliwość docinania elementów przy zastosowaniu pod
Ośmiomilimetrowa (dla PD100V) lub piętnastomilimetrowa (dla PD200V) szczelina wlotowa rusztu pozwala na zastosowanie t
ACO Q-Brake Vortex jest pionowym wirowym regulatorem przepływu służącym do regulacji przepływu wody opadowej.
ACO Stormbrixx to modularny system odwadniający z tworzywa sztucznego, który może stanowić element retencji wód opa
Najbardziej wszechstronny system odwodnień liniowych, dający wiele możliwości jego zastosowania