Profil V kanału pozwala na osiąganie efektu samoczyszczenia już przy niewielkich zlewniach (wąskie i krótkie odcink
Ośmiomilimetrowa (dla PD100V) lub piętnastomilimetrowa (dla PD200V) szczelina wlotowa rusztu pozwala na zastosowanie t
Separatory z wkładem koalescencyjnym przeznaczone są do usuwania substancji ropopochodnych (oleje mineralne, benzyny,
ACO Q-Brake Vortex jest pionowym wirowym regulatorem przepływu służącym do regulacji przepływu wody opadowej.
ACO Stormbrixx to modularny system odwadniający z tworzywa sztucznego, który może stanowić element retencji wód opa
Najbardziej wszechstronny system odwodnień liniowych, dający wiele możliwości jego zastosowania