Rozdzieleniu rusztu i korpusu wpustu, co powoduje, iż stabilny ruszt żeliwny przekazuje w całości uderzenia i obcią
Monolityczna budowa uniemożliwia klawiszowanie i kradzież rusztu.