Wpusty uliczne – ACO Combipoint

Wpusty uliczne – ACO Combipoint

Wpusty uliczne – ACO Combipoint
ACO Combipoint
Zapobiegać uszkodzeniom, przenosząc obciążenia

Pomysł jest prosty, i dlatego skuteczny. Polega na konstrukcyjnym rozdzieleniu rusztu i korpusu wpustu, co powoduje, iż stabilny ruszt żeliwny przekazuje w całości uderzenia i obciążenia dynamiczne powodowane przez ruch drogowy na przylegające do niego warstwy nośne drogi. W efekcie wpust dłużej zachowuje sprawność działania.

Problem – obecny stan dróg

Uszkodzenie typu AUszkodzenie typu A

Uszkodzenie typu AUszkodzenie typu A

Uszkodzenie typu BUszkodzenie typu B

Uszkodzenie typu BUszkodzenie typu B

Źródłem opracowania tego nowatorskiego systemu wpustów ulicznych była analiza wymogów i słabych stron stosowanych obecnie technologii w zakresie odwodnienia dróg i ulic. Wpusty uliczne stanowią dla władz lokalnych stałą pozycję kosztów, ponieważ na skutek osiadania przylegającego do nich terenu lub zniszczenia spoin wykonanych z zaprawy konieczne jest stale dokonywanie napraw.

Uszkodzenia typu A

Osiadanie przylegającego terenu
ruszt nie zmienia pozycji, podmywanie
obniżanie się nawierzchni
uszkodzenia powodowane przez mróz

Uszkodzenia typu B

Zniszczenie spoin wykonanych z zaprawy i/lub elementów betonowych wskutek obciążenia ruchem drogowym
Obniżanie się rusztu
Wykruszanie się podbudowy

Nasza nowa konstrukcja uwzględnia przyczyny klasycznych uszkodzeń, do których należą:
coraz większe obciążenia ruchem
coraz mniej miejsca przypadającego na pojazd w ruchu drogowym
słabe punkty:
wypełnienie wykopu
stan nawierzchni przy narożach ramy wpustu
nierówne posadowienie.

Wymienione cechy oraz dokładna obserwacja sytuacji na placu budowy doprowadziły do opracowania naszej nowej innowacyjnej konstrukcji.

Technologia nowego systemu wpustów ulicznych:
wpust osadnika w studzience
jednoczęściowy
geometria zgodnie z DIN 4052
wysoka stateczność konstrukcyjna
króciec wylotowy z bosym końcem
[ 160 do szczelnego przyłączenia do przykanalika
odporność na środki odmrażające
i inne substancje chemiczne
ramy i ruszty wg technologii Multitop®
łatwa i prosta zabudowa
redukcja kosztów zabudowy
brak kosztów naprawy

Rozwiązanie – zapobiegać uszkodzeniom, przenosząc obciążenia

ACO Combipoint – korzyści:
Rozdzielenie ramy wpustu od korpusu (studzienki)
Brak spoiny (wykonanej z zaprawy) pomiędzy ramą wpustu a korpusem studzienki
Eliminacja niezależnego osiadania nawierzchni i studzienki
Szczelny korpus (studzienka) wpustu