Monolityczna budowa uniemożliwia klawiszowanie i kradzież rusztu.