Trzypunktowe zapięcia na stykach koryt, niewielki ciężar oraz możliwość docinania elementów przy zastosowaniu pod
Ośmiomilimetrowa (dla PD100V) lub piętnastomilimetrowa (dla PD200V) szczelina wlotowa rusztu pozwala na zastosowanie t
Najbardziej wszechstronny system odwodnień liniowych, dający wiele możliwości jego zastosowania