ACO Kanały Euro – system przewidziany do odbioru dużej ilości ścieków z jednego punktu.
ACO Separatory Tłuszczy – przewidziane do montażu w pomieszczeniach.
Jedyny na rynku kompletny system rur kielichowych wykonanych ze stali nierdzewnej.
Czy posadzkę możemy traktować jako „brudną”? Czy ważne są tylko przestrzenie robocze obróbki żywności?