Skuteczną, stabilną i trwałą alternatywę dla asfaltu lub kostki brukowej, stanowi ACO Self® Krata Trawnikowa
Wyjmowane zasyfonowanie, łatwy montaż i odporność na ruch samochodów osobowych.
Nienasiąkliwy - odporny na wszelkie substancje stosowane do odmrażania nawierzchni beton polimerowy (polimerbeton), z