ACO Drain® SK

ACO Drain® SK

 

sk-schemat[1]

Zalety systemu

 • sk-schemat[1]
 • Możliwość zastosowania kanałów z wyprofilowanym spadkiem dna 0,5% (np. gdy wymagane jest, aby niebezpieczne substancje odpłynęły do odbiornika) dla szerokości w świetle 100 mm.
 • Ruszty i krawędzie systemu pokryte odporną na ścieranie powłoką KTL, zapobiegającą pokrywaniu się rusztu rdzawym nalotem.
 • Opcjonalnie system może być doposażony w korek bezpieczeństwa (dla S 100 K i S 300 K) umożliwiający zamknięcie wylotu w sytuacji, gdy do kanału przedostaną się agresywne lub/i szkodliwe substancje.
 • Dwanaście rygli uniemożliwiających przesuwanie się wzdłużne rusztu w kanale.
Ruszty oraz krawędzie systemu pokryte odporną na ścieranie powłoką KTL, zapobiegającą pokrywaniu się rusztu rdzawym nalotem
Powerlock® – system bezśrubowego mocowania rusztów umożliwiający otworzenie systemu w celu jego inspekcji i wyczyszczenia w dowolnym momencie po zamontowaniu

Typowe zastosowania

 • stacje benzynowe i bazy paliwowe,
 • autostrady i drogi szybkiego ruchu,
 • magazyny i pakownie,
 • porty,
 • powierzchnie komunikacyjne w zakładach przemysłowych z ruchem ciężkim,
 • porty lotnicze (obszary kołowania samolotów),
 • parkingi dla pojazdów ciężarowych,
 • odwodnienia skrzyżowań i zatok autobusowych,
 • punkty przeładunkowe kontenerów,
 • myjnie.